Мой сон скидки

Песню «Маленькая страна» перевели на бурятский язык

Работу проделали дети из села МылаШкольники села Мыла Заиграевского района Бурятии перевели песню «Маленькая страна», которую исполняет Наташа Королёва, на бурятский язык.

Этот вариант песни опубликовала Буддийская Традиционная Сангха России. Перевод слов проверил Бадмажаб Гындынцыренов, уточнили в пресс-службе Сангхи.

«Багахан орон»

Бии юм хадын мододой саана

багахан орон

Тэндэ ангууд урин нюдэтэй,

тэндэ дуран дүүрэн

Тэндэ гайхамшаг нуур яларна,

тэндэ уйдхар үгы.

Тэндэ ордон соо тогод шубуун

хүндэ гэрэл үгэдэг.

Багахан орон, багахан орон

Хэн намда хөөрэхэб, хэн хэлэхэб

Хаана юм, хаана юм?

Багахан орон, багахан орон

Тэндэ сэдьхэл саруул ба тодо

Тэндэ ходол хабар.

Энэ орон минии зүүдэн соо,

саруул саг ерэхэл

Далитай тэргэ дээрэ би ниидэн дэгдэхэб.

Намда уулзалгын саг зорюута

бии одото орондо

Тэндэ сайхан хүбүүн хүлеэнэ

алтан морин дээрэ.

Дабталга ….

Адхарна газаа намарай бороо,

Гэртээ суунам гансаараа

Этигэнэб шамдаа, минии абарал

Дабталга….

Источник — www.baikal-daily.ru

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий
Adblock detector