Мой сон скидки

Буряадай Үндэһэтэнэй музейдэ Улаан-Үдэдэ газар оложо үгэхэ

Газар хотын заха хизаараар бү бэдэргты

Мүнөөдэр түсэблэлгын суглаанда хотын захиргаанай саг зуура уялгануудые дүүргэгшэ Игорь Шутенком хотын эд бараанай хүтэлбэрилхы хороондо Буряадай үндэһэтэнэй музейн шэнэ байшанай барилгада газар түргэн оложо үгэгты гэһэн даабари үгээ. Энээн тухай хотын мэдээсэлэй таһаг дуулгана.

— Газар хаана үгэхэ тухай мэдүүлгэнүүд хэрэгтэй. Тодорхойлбол газар хотын заха хизаараар байха ёһогүй. Түбтэ байгаа һаа, тон тааруу, – гээд Игорь Шутенков хэлээ.

Түрүүгээр соёлой байшанай барилга Дээдэ Онгостойдо бариха гэжэ хэлсэгдэһэн байгаа. Мүнөө сагта тэрэ газарай хэлсээнэй ажалнууд хэгдэжэ байна. Теэд тон тэндэ газар ологдохо үгынь мэдэгдэнэгүй.

Хотын эд бараанай хороон городой түбтэ сүлөө газар бэдэрэлгын ажал эхилээ. Сүлөө бэшэ газар худалдан абахадаашье болхо. Буряадай үндэһэтэнэй музей барилга Сампиловай нэрэмжэтэ уран һайханай, Хангаловай нэрэмжэтэ түүхын болон Буряадай байгаалиин музейнуудэй жасануудые нэгэ газарта оруулха зорилготойгоор баригдаха. Шэнэ музейн байшан 14 мянган дүрбэлжэн метртэ байхаар хараалагдана.

Источник — www.baikal-daily.ru

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий
Adblock detector